Rok s rokem se sešel, 
podzim zas nadešel.
Za okny se stmívá,
 na MG se zpívá.

Na krátký sestřih se můžete podívat zde.

Zpěv, hra, ba i recitace,
zábava po generace.
Dlouhá je to tradice,
však baví nás velice!

Jak již básnička napovídá, dne 6. 11. 2023 jsme se tradičně sešli na schodech v druhém patře při příležitosti kulturní akce Šíráníčko. K vidění byla spousta studentů, kteří hráli na hudební nástroje, zpívali, recitovali nebo hráli divadlo. Zapomenout nesmím ani na učitelský pěvecký sbor, jenž svým zpěvem naplnil chodby naší školy a ještě podtrhl příjemnou atmosféru, která tu vládla.

Beáta Dejmalová, kvarta B