Gratulujeme studentce 4. A Simoně Schmiedhuberové za získání Čestného stipendia generála Pattona. Ocenění je každý rok uděleno jednomu z absolventů plzeňských středních škol za veřejně prospěšnou činnost, nezištnou pomoc potřebným a ochotu naplno se věnovat dobré věci. Simona Schmiedhuberová pomáhala v centru rané péče, později v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM z. s. v rámci internetového doučování a klientům s poruchou autistického spektra. Stipendium a medaili převzala 24. května 2021 na plzeňské radnici, slavnostní předání sledoval prostřednictvím online přenosu i vnuk generála Pattona, George Patton Waters. Mgr. Šárka Hrušková