Komu by se chtělo vstávat o hodinu dříve než v normální všední den, ale stálo to za to. Dne 5. dubna 2017 v 6.45 jsme se my, studenti kvarty A, kvarty B a část kvinty, rozespalí sešli před školou u dvoupatrového autobusu, ve kterém jsme strávili následující více jak 3 hodiny na cestě na dvoudenní geologickou exkurzi do severních Čech. Spodní část autobusu se proměnila v improvizované casino a jukebox. Co se dělo v jeho horní části mi zůstává tajemstvím.

První zastávkou byla sklárna Slavia v Novém Boru, kde se vyrábí pouze zakázkové kousky. Překvapilo mě, že všichni skláři popíjí řádně vychlazené pivo, které bylo, jak nám bylo později objasněno, pouze 7°. Následně jsme měli čas na prohlídku samotného městečka, kterou jsme završili návštěvou tamního Muzea skla, kde jsme se dozvěděli mnoho informací jak o samotné výrobě skla, tak i o jeho zdobení a broušení.

Poté nás čekala nedlouhá cesta na čedičovou Panskou skálu, kde jsme nevydrželi příliš dlouho, neboť počasí začínalo být více než nepříznivé. Dalším cílem našeho putování byl skalní útvar připomínající stádo slonů. Všichni jsme se poté šťastně vrátili do autobusu, očekávaje pouze přesun do horské chaty, která se měla stát na jednu noc naším náhradním domovem. Jenže co se nestalo? Byli jsme nuceni opustit vyhřátá místečka svých sedadel a vydat se na tříhodinový výšlap na Ještěd. Nevím o nikom, kdo by byl tímto nápadem nadšen, ale co se dalo dělat, rozkaz je rozkaz a navíc do této oblasti se nezatouláte každý den. Vyzbrojeni sušenkami, čokoládou (bůh jí žehnej) a jinými sladkostmi, obuti v teniskách jsme se vydali vstříc vlkům, medvědům, sněhu, větru a mlze, která by se dala řezat motorovou pilou. Po výstupu nahoru se před námi rozprostřel pohled na tak nádhernou mlhu, až přecházel zrak a tajil se dech. Zalezli jsme tedy úplně vyřízeni do ještědské restaurace a dali si hodinový odpočinek, po kterém následovala několikakilometrová cesta po tajících sjezdovkách směrem k vytoužené chatě Pláně, kde na nás již čekala senzační večeře v podobě horkého nudličkového vývaru a skvělé svíčkové. Pak nás čekal až do rána zasloužený odpočinek na pokojích se stylovou výzdobou s tématikou časů nedávno minulých.

Po snídani se švédskými stoly nás autobus převezl do liberecké obdoby naší Techmanie, neboli iQlandie, kde jsme strávili celé dopoledne zkoušením a ověřováním nejrůznějších pokusů a fyzikálních jevů a odpoledne nás čekala prohlídka jabloneckého Muzea skla a bižuterie, která pochopitelně zajímala jen něžné pohlaví a pro ostatní byla nutným zlem. Ale s tím se tak nějak počítalo.

Jablonecká bižuterie byla posledním bodem naší exkurze a po ní následovala jen zpáteční cesta k rodné plzeňské kotlině, kterou si spodní část autobusu krátila vášnivým hraním pokeru.

Myslím, že celá akce se i přes nepřízeň počasí a únavu, velmi vydařila a máme zas na co vzpomínat (minimálně na zabijácký Ještěd, který budou někteří z nás ještě dlouho vídat ve svých nočních můrách).

Natálie Sloupová, kvarta B