V pondělí 6. 6. 2022 se třídy 1. A  a kvinta A vydaly na svoji první botanickou exkurzi do oblasti Koněpruských jeskyní. Po podrobném prozkoumání unikátní krápníkové výzdoby jeskyní včetně proslulých koněpruských růžic a kosterních nálezů pokračovala exkurze naučnou stezkou Zlatý kůň s výhledy do krajiny i na lom Čertovy schody.

Stezka spojuje řadu zajímavých míst v okolí a můžeme na ní obdivovat typické zástupce vápencové květeny. V průběhu určování jednotlivých druhů si mohli studenti v suti v opuštěného lomu najít nějakou zkamenělinu a na památku si ji odnést. Strastiplná adrenalinová cesta na poslední stanoviště - lom Kobyla, byla zakončena 60 m dlouhým tunelem. Pro mnohé studenty bylo setkání se skutečnou přírodou opravdovým zážitkem.

Mgr. Jitka Drahokoupilová, Mgr. Ilona Kloudová