Ve dnech 2. až 4. 12. 2022 se desetičlenná delegace našeho gymnázia účastnila dvanáctého regionálního zasedání EYP v Českých Budějovicích. Po našem příjezdu v 10:30 nás již netrpělivě očekával organizátor, který nám rozdal identifikační karty, zajišťující mimo jiné zdarma přepravu v MHD během průběhu celé události. Ubytováni jsme byli v plně vybaveném českobudějovickém domově mládeže.

Po krátkém čekání na ostatní delegáty proběhl teambulding, kde se při zpívání „Yo, my name is Joe“ uprostřed parku představili organizátoři, členové media týmu a další personál zasedání. Později večer nás organizátoři vyzvedli z našich ubikací a doprovodili nás na Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity. Zde proběhl zahajovací ceremoniál a všemi očekávaná Eurovillage, na kterou naše delegace dostala za úkol představit belgickou gastronomii tradičním, doma připraveným Stoempem, Vaflemi a sušenkami Speculos.

V sobotu jsme pobývali převážně v budově SPŠS, ve které se po celý víkend devět komisí, do nichž jsme byli předem rozřazeni, snažilo nalézt možná řešení na témata sužující moderní Evropu, jako je například digitalizace, alkoholismus a ochrana ženských práv. Ve večerních hodinách se pořádala párty s tematikou Mafie, jenž by se dala považovat za pravý teambuilding neboť teprve až zde se strhávaly komunikační zábrany mezi všemi delegáty.
Hustá atmosféra nedělního, závěrečného shromáždění, které přímo simulovalo proces v Evropském parlamentu, se dala krájet. Během přibližně devíti až deseti následujících hodin debat a proslovů jsme museli bránit námi vypracované resoluce před argumenty ostatních komisí, jež napadali integritu našich řešení. Zakončující ceremoniál byl plný emotivních proslovů a emocí obecně. Krásnou třešničkou na dortu byl zpěv hymny EYP, kterou je píseň Imagine od Johna Lennona. Mohu snad mluvit za všechny a říct, že zasedání byl nezapomenutelný zážitek, který si všichni rádi zopakujeme.
A jak se říká na EYP: „Uvidíme se někde v Evropě.“

David Řehoř, 2. B