Dne 29. května 2017 se parta prváků, druháků a sextánů vypravila do Regensburgu na druhou část výměnného pobytu. Přes velké horko jsme cestu přežili a šli jsme se k našim německým partnerům ubytovat. Po vybalení a seznámení s rodinami jsme si prohlédli muzeum Jana Keplera, které je v domě, kde Kepler zemřel. Po prohlídce jsme se rozprchli zpět do našich nových domovů, nebo jsme si zařídili svůj vlastní program.

V úterý jsme si prohlédli gymnázium Alberta Magna, když jsme navštívili jejich první hodinu. Po obdivování jejich suplování zobrazeném na obřím monitoru (něco, co si u nám také musíme zařídit), jsme se vypravili do krápníkové jeskyně, ve které jsme se sice schovali před strašným horkem, nikoliv však před obrovským hejnem komárů, kteří obklopovali vchod do jeskyně. Po otestování naší fantazie paní průvodkyní, která nám vysvětlila, co by nám jednotlivé krápníky měly připomínat, jsme přejeli do nedalekého městečka Kallmünz, nad kterým se tyčí středověký hrad Wolfsegg. V malebném městečku jsme si dali pizzu a odpočinuli si.

Odpočinku bylo třeba, protože výstup na kopec, na kterém se hrad nacházel, byl v sedmadvacetistupňovém vedru opravdu výkon. Nahoře jsme si sedli na cimbuří a kochali se výhledem, na což paní učitelka Hrušková ihned reagovala slovy: „Hlavně se nezabijte!“. Naštěstí se nikdo nezabil a odjelo stejně lidí, jako přijelo. Po exkurzi se šlo na koupání v Dunaji, které vymysleli naši Němci. To v takovém horku opravdu bodlo a dokonce nikdo neuplaval.

Ve středu jsme se vypravili tam, kde žádný výměnný pobyt Masarykova gymnázia nesmí chybět, a to do Mnichova. Tam jsme si prohlédli tamější muzeum umění – tzv. Lenbachhaus, kde nás prováděl pán, co nám tvrdil, že je Němec, ale všichni se shodli, že vypadal jako Ital. Každopádně moc hezky mluvil. Obrazy některých autorů nás opravdu uchvátily. Po prohlídce jsme se odebrali do centra města. To jsme si moc neprohlédli, ale to jen proto, protože nám již kručelo v břiše, takže jsme dali přednost Schweinebraten mit Kartoffelknödel před Frauenkirche. Po obhlídce tamních obchodů jsme se dostavili na místo určení, a to zpět na HBF München.

Ve čtvrtek, po dalších dvou hodinách strávených v hodině fyziky na regensburském gymnáziu, jsme vyrazili na náš poslední výlet, na monument Walhalla, a to ve velkém stylu lodí. Po prohlédnutí všech historicky významných Němců, jsme se vrátili zpět do Řezna. Po celkovém sbalení jsme se rozloučili a nezbývalo už nic, jen návrat zpět do Plzně. Bude se nám stýskat.

Jiří Kouba, sexta B