Dne 21. února 2023 se sešli dva studenti naší školy, Sára Hejnová z kvinty A a Tomáš Čepický ze
sexty B, aby porovnali svůj um v oboru uměleckého přednesu. Sára si zvolila úryvek z Klapzubovy jedenáctky Eduarda Basse a Tomáš zase přispěl básní z Květů zla od Charlese Baudelaira.

Obojí byl skvělý zážitek už proto, že se jednalo o texty velmi odlišné svým obsahem a charakterem, oba recitátoři se jich však zhostili po svém a nechali vyniknout krásám češtiny a autorského jazyka. V takovém souboji není vítězů či poražených, jen skvělých a odvážných pošetilců, kteří ještě nezanevřeli na poezii a nádheru literatury, jež lze podtrhnout právě pěkným uměleckým přednesem. Děkuji všem zúčastněným a těším se na příští rok!

Mgr. Kateřin Kuchtová