V pátek 1. dubna 2022 měli nejen studenti semináře moderních dějin možnost zúčastnit se přednášky PhDr. Pavla Suka na téma propaganda, cenzura, dezinformace apod. Naše pozvání pan dr. Suk přijal již poněkolikáté, jako vždy studentům i zájemcům z řad učitelů přiblížil, jak se propaganda vyvíjela v čase.

Promítal ukázky z dobového tisku, doplnil je i obrazovými prezentacemi a zvukovými záznamy. Snažil se vysvětlit, jak funguje manipulace. Posluchači se zaujetím sledovali výklad přednášejícího a také se ptali na vše, co je zajímalo.

Téma by si zasloužilo pokračování, doufejme, že budeme mít možnost se znovu setkat a dozvědět se, jak rozpoznat formy manipulace a propagandy v současném světě silně ovlivněném médii.

Mgr. Blanka Mervartová