Dne 24. června 2022 vyrazili studenti třídy 1. A v čele s paní učitelkou Eretovou a s panem učitelem Švarcem do katedrálního chrámu svatého Bartoloměje na náměstí Republiky. Přestože se jedná o stavbu velmi známou, ikonickou pro město Plzeň, při její prozkoumávání za pomoci znalého pana průvodce, jsme objevili mnohé věci nám dosud skryté.

katedrála svatého Bartoloměje

Celý katedrální chrám je plný nejrůznějších oltářů, obrazů, soch a dalších předmětů velkého významu v křesťanské katolické tradici. Byly nám zpřístupněny i varhany na kúru, ale nemohlo se na ně v příležitosti naší prohlídky hrát, což bylo zklamáním nejen pro studenty. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná. Například jsme se dozvěděli proč je tento chrám katedrální - důvodem je židle kdesi daleko za oltářem, které se říká katedra - biskup plzeňský z této katedry vyučuje - zkrátka kde je biskupství, tam je i katedrála. 

David Pop, 1.A

katedrála svatého Bartoloměje

katedrála svatého Bartoloměje

katedrála svatého Bartoloměje

katedrála svatého Bartoloměje

katedrála svatého Bartoloměje

katedrála svatého Bartoloměje

katedrála svatého Bartoloměje

katedrála svatého Bartoloměje