Dne 15. 5. 2023 se konal pietní akt u nově vzniklého pomníku pana profesora Viktora Viktory, literárního historika, divadelního kritika a pedagoga. Přestože spousta z nás pana profesora nepoznala osobně, milé, dojemné povídání jeho nejbližších nám přiblížilo charakter tohoto skvělého, výjimečného muže, jenž se stal vzorem nejen svým studentům, ale i kolegům učitelům.

Celá akce se nesla v přátelském duchu a my jsme tak strávili příjemné odpoledne u Pedagogické fakulty ZČU, kde se pomník nachází. Zvláštní poděkování patří panu učiteli Petru Tesařovi, spoluiniciátorovi celé události, který nechal některé studenty kvinty A a 3. A nahlédnout za hranice běžné výuky a rozšířil naše znalosti o další významnou osobnost českých dějin. 

Anežka Ságnerová, kvinta A

 


Foto: Lenka Pitronová