Na tuto otázku jsme na našem gymnáziu obdrželi dne 2. března 2023 odpověď z úst nejpovolanějších. Naši školu navštívil pan doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR, který nám během dvou vyučovacích hodin dokázal vyvrátit mnoho mýtů, jež dodnes kralují v některých učebnicích českého jazyka a literatury.

Patřil mezi ně např. fakt, že čeština v dobách minulých utlačována nebyla, její úpadek vznikl spíše jako „vedlejší produkt“ pobělohorského období, kdy valná část česky hovořící inteligence opustila českou zem a němčina získala značný vliv. V dobách obrozeneckých pak jako vzor posloužila čeština doby humanistické a tehdy se započalo ono rozevírání pomyslných nůžek mezi češtinou spisovnou a nespisovnou. Jazyk doby našich obrozenců se totiž od doby Bible kralické musel značně lišit.

S vynikajícím obsahem souzněla i neopakovatelná forma projevu. Na panu Olivovi je znát, jak moc ho čeština baví. Dlouhý potlesk posluchačů svědčil o tom, jak přednáška zaujala nejen třídy 3. A a SXB, ale i ty pedagogy MG, kteří využili příležitosti setkat se s výjimečným člověkem.

Kdo chtěl, zážitek si umocnil zakoupením knižního rozhovoru pod názvem O češtině s Karlem Olivou.

Akce se více než vydařila a my se těšíme na další slíbené přednášky s panem docentem!

Mgr. Kateřina Kuchtová a Mgr. Petr Tesař 

  • Videozáznam z přednášky "O dvojí češtině řeč" najdete zde.
  • Viozáznam z přednášky "Máme se bát přejímání cizích slov?" najdete zde.