V listopadu 2019 zakončili žáci primy A i primy B dějepisnou výuku o pravěku návštěvou Západočeského muzea v Plzni, konkrétně velmi zdařilé expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje - Archeologie. Prohlídku začali zopakováním, shrnutím a prohloubením znalostí z období pravěku při práci s časovou osou. Seznámili se také s prací archeologa v terénu a vyzkoušeli si pomocí experimentální archeologie, jak se v pravěku mlelo obilí. V druhé části se ve dvojicích či malých skupinkách pustili do samostatné práce přímo mezi vystavenými exponáty. S pracovními listy řešili během své vlastní výpravy do pravěku jednotlivé úkoly. Příjemně strávený čas uplynul jako voda. Mgr. Martina Walterová