Dne 22. 12. 2016 se studenti oktáv a 4. ročníků, kteří navštěvují fyzikální semináře, zúčastnili exkurze, jejíž náplní byla návštěva informačního centra JE Temelín a výstavy Accelerating Science - k jádru vědy. Výstava si kladla za cíl seznámit návštěvníky se strukturou a experimenty v Evropské organizaci pro jaderný výzkum, známou pod zkratkou CERN.

Z námětu exkurze je vidět, že se studenti skutečně celý den seznamovali s metodami zkoumání struktury hmoty a aplikacemi výsledků tohoto výzkumu v praxi.
V informačním centru JE Temelín absolvovali přednášku o principu získávání elektrické energie z energie jaderné, seznámili se s konstrukcí jaderného reaktoru, způsobem řízení stěpné reakce, zajištěním bezpečnosti provozu a ukládání vyhořelého paliva. Prostřednictvím 3D projekce se zúčastnili virtuální prohlídky celé elektrárny a nahlédli tak do míst, která jsou z pochopitelných důvodů nepřístupná.

V závěru návštěvy pozorovali průlet elementárních částic mlžnou komorou, sledovali částice, které vznikají jako důsledek přirozené radioaktivity prostředí, ve kterém žijeme.
 Exkurze pak pokračovala na českobudějovickém výstavišti na výše zmíněné výstavě. Měli jsme velké štěstí, neboť v den naší návštěvy návštěvníky provázeli nejen problematiky znalí doktorandi FJFI, VŠTE a Pedagogické fakulty JČU, ale též čeští vědci, pracující v CERN.

Studenti se seznámili se základními výzkumnými problémy, které CERN řeší, což je především zkoumání vlastností hmoty při vysokých energiích. Vysokoenergetickými srážkami urychlených běžně známých částic vznikají částice nové, které je třeba zachytit a zaznamenat jejich vlastnosti. Zkoumání stavu hmoty o vysoké energii umožňuje též postupně odpovídat na otázky, které souvisejí s vývojem vesmíru v minulosti. K těmto účelům je v CERN vybudován urychlovač LHC o délce 27 km a odpovídající detekční zařízení.  Výzkum je možný jen za využití špičkových technologií, které jsou posléze využívány i v běžné praxi.

Vzhledem k současné společenské potřebě technicky vzdělaných odborníků měla exkurze velký význam pro rozšíření znalostí a přehledu studentů našeho gymnázia a počítáme s její realizací i v následujících letech.

RNDr. Václav Soukup