Zveme Vaše studenty k účasti na projektu Vzdělání budoucnosti, za kterým stojí studenti a absolventi Fakulty strojní ČVUT v Praze ve spolupráci s neziskovou organizací Vzdělávání budoucnosti.

Vzdělávací akce a kroužky programování jsou určeny primárně studentům ZŠ a SŠ/gymnázií, kteří mají zájem o „Vzdělání budoucnosti“ jako je IT a komunikace s PC. Vše bude probíhat pod dohledem zkušených pedagogů.

V sobotu 18. září 2021 se můžete bezplatně zúčastnit akce ‘Seznam se s Pythonem‘, která se věnuje úvodu do základů programování v programovacím jazyce Python. Během 2 hodin studenti pochopí základy IT a zároveň dostanou úvod do bezplatné online aplikace, kde mohou navázat na získané znalosti a rozvíjet své programovací dovednosti.

Přihlášení na kurz: https://vzdelanibudoucnosti.cz/registrace/seznam-se-s-pythonem-d851080

Dále také doporučujeme kroužky programování, robotiky nebo 3D tisku pořádané ONLINE. Studenti se tak mohou kurzů účastnit odkudkoliv. Zasíláme také balíček s potřebným hardwarem, pokud jej studenti nemají sami k dispozici.

Na kroužcích se po úvodu do programování budou studenti věnovat vlastnímu projektu, ať už půjde o modelování a tisk vlastního nápadu nebo programování her.

Všechny kroužky a možnost přihlášení naleznete zde: https://vzdelanibudoucnosti.cz/krouzky-pro-deti

Ing. Kristýna Čermáková
Fakulta strojní ČVUT v Praze