Ve čtvrtek 21. 10. 2021 se oktaváni vypravili na svoji poslední školní historickou exkurzi do Prahy. Jejím cílem byl Národní památník na Vítkově, zajímavá stavba s velmi pohnutou historií. 

Během lektorované prohlídky památníku se studenti dozvěděli, proč byl vybudován a jak se měnil jeho význam a využití v různých dobách. Navštívili slavnostní sál, kapli padlých, hrob neznámého vojína a také mauzoleum Klementa Gottwalda. Škoda, že si kvůli silnému větru nemohli déle vychutnat netradiční pohled na hlavní město ze zdejší vyhlídky. Velkým dobrodružstvím byla v tento den i jízda vlakem, která se díky vrtochům počasí neobešla bez zpoždění. Všichni účastníci se ale nakonec dostali šťastně s novými zážitky a znalostmi domů.

Mgr. Martina Walterová