Během měsíce listopadu se v kabinetu IVT dveře skoro netrhly. Ne že by byl takový zájem o konzultace z informatiky :-).

Studenti, učitelé i provozní zaměstnanci přinášeli do sbírky pro plzeňský útulek pro opuštěná zvířata (https://utulekplzen.cz/), který sídlí na Borských polích, pytlíky rýže, konzervy, granule, úklidové prostředky, staré deky, povlečení a ručníky... Byla toho docela hromada. V úterý 30. 11. 2021, shodou okolností právě na Světový den štědrosti a dobrých skutků neboli „Giving Tuesday“, bylo vše předáno vedoucímu útulku panu Petru Kokoškovi.

Velice všem zúčastněním za jejich hmotné dary i finanční příspěvky, které posílali přímo na účet útulku, děkuji.

Ing. Simona Martínková