V dějepisném semináři v rámci výuky regionálních dějin, kulturních dějin a pomocných věd historických navštěvujeme nejrůznější historická pracoviště a paměťové instituce. V minulém pololetí jsme se seznámili se stálými expozicemi hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni a po několikaměsíční covidové pauze v našem programu exkurzí pravidelně pokračujeme.

V hlavní budově Západočeského muzea v Plzni jsme si na podzim prohlédli expozice věnované archeologii a historii Plzeňského kraje, expozici uměleckého řemesla a užitého umění a plzeňskou městskou zbrojnici.

Nyní jsme zavítali do dvou bývalých plzeňských klášterů, z nichž byl každý zřizován jiným církevním řádem. V bývalém klášteře dominikánek se dnes nachází Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, kde si studenti prohlédli její jednotlivá pracoviště a seznámili se s odbornou literaturou - s nejrůznějšími monografiemi, edicemi a encyklopediemi jak z oblasti historie, tak i jiných vědních oborů, které je zajímají a jejichž cestou se po maturitě plánují vydat.

Dále jsme zavítali do bývalého františkánského kláštera, který slouží jako Muzeum církevního umění spadající rovněž pod Západočeské muzeum v Plzni. V těchto úchvatných prostorách nás zaujala obdivuhodná sbírka gotického umění a celá řada děl předních autorů českého baroka – např. Matyáš Bernard Braun, Petr Brandl, Karel Škréta, nebo Václav Vavřinec Reiner. Unikátním a vzácným exponátem je zde také Poleňská madona od světoznámého renesančního malíře Lucase Cranacha staršího.

Moc děkujeme Západočeskému muzeu v Plzni a Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje za vstřícnost a umožnění prohlídky všech zmíněných budov a prostor.

Bc. Ondřej Švarc