Dne 24. 10. 2022 ve tři hodiny odpoledne proběhl před budovou Masarykova gymnázia pietní akt k uctění památky československého leteckého velitele a generálmajora Jiřího Hartmana. Uplynulo totiž přesně 105 let od jeho narození. Jednalo se o významného českého pilota, který za druhé světové války bojoval proti nacistickému Německu jako velitel 310. československé stíhací perutě RAF.

Jiří Hartman byl také absolventem Masarykova gymnázia. Od roku 2007 je u vchodu do naší školy umístěna pamětní deska věnovaná právě jemu. Po studiu na gymnáziu absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích a nastoupil k letectvu. V roce 1939 pak před okupací utekl do Polska a následně přes Francii do Velké Británie. Tam nastoupil k britskému Královskému letectvu a postupně se vypracoval až na velitele 310. československé stíhací perutě RAF. Dohromady za druhé světové války nalétal 560 operačních hodin a podnikl 168 akcí nad nepřátelským územím. Pietního aktu se kromě několika desítek studentů účastnili i vyučující s panem zástupcem Vastlem. K odkazu Jiřího Hartmanna zde promluvili členové Leteckého historického klubu Plzeň, starosta městského obvodu Plzeň 3 David Procházka a pan učitel Tesař. Ti, kteří Jiřího Hartmana osobně pamatují, nám pověděli i některé z příběhů, které od něj osobně slyšeli při jeho návštěvách Plzně. Akce skončila položením květin u pamětní desky Jiřího Hartmana a uctěním jeho památky.

Štěpán Smatana, 2. A