Historická část exkurze začala před Petschkovým palácem, hlavní úřadovnou gestapa v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945. Původně jsme měli navštívit zdejší památník v suterénních prostorách věnovaný obětem mučení, ale kvůli nepříznivé epidemiologické situaci to bohužel nebylo možné.

Zamířili jsme tedy k Národnímu památníku hrdinů heydrichiády při pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde se ukrývali českoslovenští parašutisté po úspěšně provedeném atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nejdříve jsme si prohlédli podzemní kryptu s bustami všech sedmi hrdinů, stopami po střelbě na zdech, a dokonce i krevními stopami v jedné tumbě nedaleko schodů. Doléhala na nás tísnivá atmosféra toho místa, se zájmem jsme si kryptu prohlíželi a přemítali o celé události. Potom jsme se ještě mohli podívat přímo do prostor kostela.

Na zpáteční cestě jsme se ještě krátce zastavili na Karlově náměstí před Novoměstskou radnicí a připomněli si důležité historické momenty s nimi spojené. Na dohled jsme odtud měli i dům Aloise Rašína, prvního československého ministra financí, v Žitné ulici, před nímž na něj byl 5. ledna 1923 spáchán atentát.

Zázraky evoluce nás čekaly v Národním muzeu, které po své velké rekonstrukci nabízí mnoho výstav nejen biologického charakteru. Nás zajímali především živočichové, jejich vývoj a ekologie. Nádherně nasvícené expozice nás postupně vedly od bezobratlých po obratlovce a perlou na závěr byla stoletá kostra plejtváka myšoka zavěšená na stropě Národního muzea. Po ukončení komentované prohlídky se studenti rozprchli v areálu muzea a navštívili také další expozice paleontologické, mineralogické nebo moderních dějin.

Mgr. Laďka Šedivá a Mgr. Martina Walterová