Našemu gymnáziu se podařilo již podruhé probojovat se do finále prestižní Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu.

Letos 21. listopadu naše družstvo ve složení Markéta Kostlivá, Natálie Bartovská (obě 3. A) a Vojtěch Kuna (SPB) předvedlo své znalosti ve čtyřech kolech soutěže, která byla zaměřena na dějiny Československa v období 1978-1992. Otázky se týkaly zejména událostí roku 1989 a nebyly vůbec jednoduché.

I když jsme skončili na 43. místě (ze 75), odváželi jsme si kromě knižních darů i mnoho zážitků ze setkání s významnými osobnostmi. Mezi stálé garanty soutěže patří historici prof. Jan Rychlík a PhDr. Petr Blažek, kromě nich jsme mohli vyslechnout příspěvky některých bývalých i současných politiků - např. Alexandra Vondry (poslanec Evropského parlamentu), Jana Rumla (bývalý ministr vnitra), Milana Štěcha (místopředseda Senátu PČR).

Do Chebu byli také pozváni velvyslanci - Mgr. Tomáš Tuhý (velvyslanec ČR na Slovensku) a PhDr. Peter Weiss (velvyslanec SR v České republice).

Studentům patří dík za vzornou reprezentaci školy. Doufám, že své zkušenosti a znalosti zúročí v dalších soutěžích.

Mgr. Blanka Mervartová