V pondělí 16. 10. 2017 se po čtvrté hodině třídy 2. A, 2. B a SXA vydaly na hlavní nádraží, kam měla přijet skupina německých žáků z gymnázia Alberta Magna v Regensburgu. Mezistátní vlak s našimi ještě neznámými kamarády měl více jak 35 minut zpoždění, takže jsme na nádraží čekali skoro hodinu, ale myslím si, že to stálo za to!

Když vlak konečně dorazil do stanice a cestující vystoupili, do haly za námi přišlo 12 studentů a jejich paní učitelky. Po chvíli, když už každý z nás měl jednoho německého žáka, nám paní učitelky sdělily odpolední program a přesný čas, kdy se máme sejít. Od téhle chvíle jsme měli čas na odnesení zavazadel domů nebo do školy.

Náš odpolední program byl v centru města a jmenoval se Zažij Plzeň! Když jsme dorazili na smluvené místo, čekala už tu na nás paní průvodkyně a naše paní učitelky. Každý jsme dostali papír s česko-německými otázkami a byli jsme rozděleni do skupinek po dvou.
Po vyhledání a zkontrolování vyplněných otázek jsme se vydali na prohlídku Plzně, která vedla okolo Velké synagogy, sochy generála Pattona, Divadla J. K. Tyla, Národního muzea, sochy Hurvínka a Spejbla a končila v Křižíkových sadech. Poté měl každý svůj vlastní plán v rodinách.

V úterý směřovala naše cesta do hlavního města - do Prahy. Na Hlavním nádraží v Praze nám byly zakoupeny lístky na metro. Vystupovali jsme na Malostranské, kde na nás opět čekal průvodce, který nás provedl hlavním městem. Navštívili jsme například Valdštejnskou zahradu, Malou Stranu nebo Staroměstské náměstí a naší poslední zastávkou s panem průvodcem byl Karlův most. Zde jsme dostali hodinový rozchod.

Když jsme se opět všichni shledali na smluveném místě, šli jsme společně na projížďku loďkou po Vltavě. Uvnitř jsme dostali zmrzlinu nebo perník a citronovou limonádu. Kdo chtěl, mohl si dát třeba kávu nebo čaj. Po vyplutí nám kapitán lodi vyprávěl historii Prahy, Karlova mostu, Čertovky a spoustu dalších zajímavostí. Němci dostali sluchátka a byl jim německý výklad pouštěn do sluchátek. Myslím, že projížďka na loďce byla nejzajímavější z celého dne.

Ráno ve vlaku jsme dostali mapu Prahy, podle které jsme se měli sami dostat zpět na Hlavní nádraží.

Po návratu do Plzně nás opět čekal individuální program v rodinách.

Ve středu jsme jeli do Tachova. Zde na nás čekala prohlídka místního zámku a jízdárny Světce, což je druhá největší jízdárna ve střední Evropě. Prohlídka byla velmi zajímavá a vtipná. Pan průvodce dokázal udělat tuhle prohlídku velice zábavnou. Na zámku nás vzal i do místností, do kterých se normálně nedostaneme. S koncem prohlídky jsme dostali volno na oběd a sraz byl na nádvoří zámku, odkud jsme šli do jízdárny Světce.

Ve čtvrtek jsme šli do školy na první dvě vyučovací hodiny. Pak jsme měli německé studenty provést po naší škole a ukázat jim ji. Zasekli jsme se hned v suterénu v posilovně, kde si všichni zahráli pink-ponk a zaposilovali si na posilovacích strojích. Tady jsme zůstali celou hodinu.

Pak jsme šli do Pallovy ulice na představení 3x Über die Liebe, které bylo hráno v němčině.

Po pauze na oběd jsme měli objednanou návštěvu Loosových interiérů bytů Krausových a Voglových. Byla to velice zajímavá prohlídka.

V pátek jsme šli do Techmánie, kde jsme měli objednaný film z doby ledové a zaplacený vstup do jednotlivých expozic. Pak jsme dostali rozchod, ale ve 2 hodiny jsme měli sraz na Hlavním nádraží, kde na naše zahraniční kamarády čekal autobus, který je odvezl domů do Regensburgu.

Sabina Vakešová, 2. B