Také v uplynulém školním roce 2019/2020 se některé z našich studentek zúčastnily již XIII. ročníku soutěže „TGM - život, dílo a odkaz současnosti a budoucnosti“. Její vyhodnocení muselo bohužel kvůli současné epidemické situaci, která neumožňuje organizovat velká shromáždění, vypadat jinak. Zástupci Masarykova demokratického hnutí - Mgr. Jindřiška Nevyjelová, tajemnice MDH, a Mgr. František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a člen předsednictva MDH, nás osobně navštívili přímo ve škole a předali účastnicím soutěže ocenění.

Největšího úspěchu ve II. kategorii (starší žáci) soutěže dosáhla Barbora Kolorosová ze třídy oktáva A. Se svojí prací „Osobnost T. G. Masaryka a Plzeňsko“ obsadila 1. místo a získala tak i čestnou medaili „Nadace odkazu TGM“.

Stejného ocenění v I. kategorii (mladší žáci) se dostalo i Anežce Střelbové ze třídy kvinta B, také ji jistě potěšila první cena a čestná medaile TGM. 2. místem se může pochlubit Tereza Temniaková ze třídy kvinta A. Vybojovala ho svojí prací „Tomáš Garrigue Masaryk - příběh podivuhodného a obdivuhodného člověka“. Práce Magdaleny Hellmayerové ze třídy kvinta A „Dětství a mládí Tomáše G. Masaryka“ byla oceněna 3. cenou (I. kategorie). Iveta Šůsová (KIA) a Lucie Hejnalová (KIB) se umístily v kategorii mladších žáků na krásném 4. místě.

Všem úspěšným účastnicím soutěže patří gratulace a poděkování za reprezentaci školy.

Mgr. Martina Walterová