Slavnostním vyhlášením nejúspěšnějších účastníků 53. ročníku CHO bylo 26. 1. 2017 na zámku v Litvínově zakončeno národní finále Chemické olympiády. Už 53. ročník této soutěže letos hostila společně dvě města s bohatou chemickou tradicí – Litvínov a Most.

 

Celá soutěž byla zahájena 23. ledna za účasti významných představitelů radnice i chemických provozů obou měst. Vlastní zápolení studentů se potom odehrávalo v prostorách chemického závodu UNIPETROL Litvínov.

Náš Plzeňský kraj měl díky skvělým výsledkům v oblastním kole na soutěži dva zástupce, Karolínu Lavičkovou a Miroslavu Novoveskou, obě studentky našeho gymnázia.

Národní finále CHO nejvyšší kategorie A je tradičně rozděleno do dvou částí. Nejprve řešili mladí chemici teoretické úlohy z anorganické, fyzikální a organické chemie a biochemie. V praktické části museli stanovit koncentraci tří různých kationtů v jednom roztoku metodou komlexometrické titrace. V nesmírně těžké celostátní konkurenci nadaných a zapálených chemiků se naše děvčata vůbec neztratila. Karolína se stala úspěšnou řešitelkou, tzn. že získala velký počet bodů, i když se nedostala na přední místa.

A obrovskou radost nám udělala Mirka, která se vůbec nezalekla a ačkoli o dva roky mladší než ostatní soutěžící, si vybojovala 5. místo a tím i postup na soustředění, ze kterého bude vybrána vítězná skupinka, která bude reprezentovat naši českou chemii na Mezinárodní chemické olympiádě (IChO), jejíž letošní proběhne v Thajsku.

Obě studentky si zaslouží velikánskou pochvalu a uznání za znalosti a za čas, který jim není líto věnovat studiu tak náročného předmětu jako je chemie.

Za PK chemie Mgr. Jana Brichtová