Ruská agrese na Ukrajině vzbudila vlnu solidarity také na Masarykově gymnáziu. Po prvotním šoku se dala spontánně dohromady skupina pedagogů, kteří začali podnikat praktické kroky.

Třídní učitelé uspořádali ve svých třídách finanční sbírky, jejichž výtěžky byly následně odeslány organizacím zajišťujícím humanitární pomoc. Proběhla sbírka hygienických potřeb a potravin pro kojence a batolata. Peníze vybírali i sami studenti, ať už prodejem samolepek, sladkostí či jiných originálních výrobků. Okamžitě také bylo iniciováno jednání za účelem nabídnutí nevyužívaného školního bytu, jenž byl vzápětí poskytnut ukrajinské mamince s dvěma dětmi. Finanční a materiální pomoc k úpravě a vybavení bytu poskytli formou sbírky zaměstnanci školy.

V současné době Masarykovo gymnázium zajišťuje intenzivní výuku češtiny ve dvou odpoledních kurzech pro dospělé (2 hodiny denně, pondělí - čtvrtek) a jednom kurzu pro mládež (2 hodiny denně, pondělí - pátek), kde je učení češtiny proloženo také sportovními a hudebními aktivitami. Výuku zajišťují (současní i bývalí) učitelé Masarykova gymnázia ve spolupráci s ochotnými rodiči.

V neposlední řadě se nám podařilo navázat spolupráci se Střediskem volného času Radovánek, do jejichž každodenních odpoledních skupin pro ukrajinské děti docházejí naši studenti, pomáhají s organizací, účastní se aktivit a přispívají tak k jejich snadnější adaptaci v novém prostředí.

Všichni výše zmínění lidé, studenti, učitelé i ostatní zaměstnanci či přátelé školy, se do všech aktivit zapojují čistě dobrovolně, aniž by přijímali či očekávali jakoukoli finanční odměnu. Největší odměnou je nám pocit, že můžeme alespoň trochu, smysluplně pomoci v této nesmyslné a kruté válce.

Rád bych touto cestou za sebe i za ostatní poděkoval především kolegyni Jitce Šobrové, která se stala duší i motorem celého tohoto projektu.

Mgr. Jan Pytel