Chemická olympiáda, to není jen nějaký jednoduchý test, který zvládne každý, je to skutečně náročná soutěž těch nejlepších studentů. Naši soutěžící se musí nejdříve prokousat otázkami domácího kola, kde se naladí na určitá témata a velmi podrobně je prostudují, potom musí uspět v konkurenci podobně výtečných chemiků ve školním kole a obstát i v praktickém cvičení.

Ti opravdu nejlepší, kteří věnovali této soutěži velké úsilí a mnoho hodin přípravy - ostatně jak to má v olympiádách být - konečně postupují do vyšších a náročnějších kol, kde musí prokázat velké znalosti v řadě chemických oborů a musí být též velmi dobří matematici. A na našem gymnáziu takoví top studenti jsou a někteří dokonce soutěží ve dvou kategoriích!    

Posuďte sami, jak naši studenti obstáli letos:

Krajské kolo v kategorii A i v kategorii B zcela suverénně ovládla Andrea Slívová ze SPA a obě soutěže vyhrála! Velmi úspěšně reprezentoval v kategorii A také Martin Polák z OKA (4. místo) a v kategorii B Tomáš Čepický ze SXB (5. místo) a David Němec ze SPB (6. místo). Tomáš Čepický navíc exceloval v kategorii C třetím místem a do první desítky se ještě umístili JanToman (KIB), Antonín Lukeš (KIB) a Anežka Ságnerová (KIA). I v nejnižší kategorii jsme měli želízka v ohni: Přes okresní kolo se do kraje propracovala Kateřina Holubcová a byla čtvrtá a Natálie Sihelská (10. místo)

K dlouhodobě vynikajícím výsledkům v chemické olympiádě přispívají též vyučující chemie v čele s předsedkyní PK Mgr. Janou Brichtovou, neboť věnují této soutěži mnoho desítek hodin přípravy, ať je to školení studentů, opravy prací nebo příprava laboratoře.

Za PK chemie Mgr. Dagmar Horská