Pár šikovných hlav ze sexty B, jmenovitě Ingrid Jungová a Kateřina Martínková, vytvořily pro žáky našich prvních tří ročníků nižšího gymnázia (primy, sekundy a tercie) knižní šifru. Na dvou obrázcích naleznete celkem sedmnáct zašifrovaných děl literatury pro děti a mládež. Žáci prim, sekund a tercií, neváhejte hlasovat do krabičky na parapetu u nástěnky se soutěží mezi 1. a 2. patrem, kam vkládejte papírky s názvy děl a jmény autorů (prosíme, aby byly zápisy čitelné). Nejúspěšnější řešitelé obdrží poukázku do knihkupectví, aby obohatili své domácí knihovny!
Mgr. Kateřina Kuchtová