Blahopřejeme nálezkyním podmokelského keltského pokladu Anežce Hurtové a Haně Rottenbornové ze třídy oktáva A. Obě děvčata zaslouží kromě odměny také obdiv a dík za to, že si na účast v soutěži našla čas i v náročném maturitním ročníku!
PaedDr. Zdeňka Lisková a Mgr. Martina Walterová