Dne 9. 6. 2022 se vydala třída tercie A na Březové hory, kde se od středověku těžilo stříbro a další rudy, později i uran. První zastávkou byl důl Anna, kde jsme přímo z cáchovny vstoupili do podzemí a důlním vláčkem se Prokopskou štolou po 260 m ocitli u jámy Prokop, která je tady na Březových horách nejhlubší (1 600 m).

Dále prohlídka pokračovala ve strojovně, kde je k vidění parní těžební stroj z roku 1914.  Zážitkem bylo i sfárání do vodního patra tzv. Wasserlaufu, které vznikalo několik století, po průchodu 750 m dlouhou štolou, kde jsme si svítili baterkami, a vystoupání 156 schodů, jsme se dostali na důl Vojtěch. Studenti si dále prošli expozici v hornické cáchovně na Ševčínském dole a z jejího ochozu mohli obdivovat výhledy do okolní krajiny Brd. Projeli se hornickým vláčkem po trase dlouhé 230 m, což je ojedinělá technická zajímavost. V bývalém správním objektu jsme si prohlédli  mineralogicko - geologické sbírky včetně největšího zde vytěženého kusu stříbra o hmotnosti 11 kg. Třetí část prohlídky nám umožnila návštěvu unikátní komory s 12, 4 metru velkým vodním kolem na Drkolnově. Přístup je možný po tzv. úpadnici, kdy se do podzemí dostanete po skluzavce, která je dlouhá 51 metrů. Studenti si exkurzi užili a těší se již na další, které je čekají v příštím roce.

Mgr. Ilona Kloudová