Dne  21. 6. 2021 se uskutečnila „Hodina s chemií“ (obvykle pořádáme Den s chemií), kdy byly studentům, kteří se přes všechny problémy letošního roku zúčastnili olympiády z chemie, předány diplomy za velmi úspěšnou reprezentaci školy v krajském kole všech kategorií. Hodina s chemií byla opět zpestřena hudbou a pokusy. Díky všem účastníkům olympiády a buďte chemii věrní! Za PK chemie Mgr. Dagmar Horská