Letos proběhl po dvouleté přestávce v rámci Dne Země již 10. ročník sběru drobného obalového hliníku. Nejprve bych ráda poděkovala všem, kteří se na sběru hliníku podíleli, tedy studentům, učitelům současným i bývalým a dalším zaměstnancům školy, jejich rodinným příslušníkům, jejich kolegům z práce i všem jejich známým. Celkem  se nám podařilo nasbírat přes 232 kg, z toho studenti nasbírali přes 145,5 kg.

Nejvíce hliníku (61,75 kg) odevzdal Šimon Hlavsa z oktávy B, druhé místo obsadila Eliška Křenová ze sexty B (25 kg) a třetí místo patří Aničce Vondráčkové (23,2 kg) také ze sexty B. Ze zaměstnanců školy první místo obsadil Mgr. Petr Cón (21 kg) se svým týmem. V soutěži tříd vyhrála díky Šimonovi třída kolegyně Šedivé oktáva B, na druhém místě skončila sexta B a na třetím místě 1. B. Všichni výherci byli tradičně odměněni sladkou odměnou.

Mgr. Monika Korčáková