Máme poprvé v historii školy účastníka mezinárodní chemické olympiády! Ve dnech 23.-26. 1. 2017 se v prostorách chemických závodů v Litvínově konalo národní kolo chemické olympiády. Soutěže se v nejtěžší kategorii A zúčastnilo 40 soutěžících, kteří se do národního kola probojovali na základě výsledků jednotlivých oblastních kol. Mezi nominovanými za Plzeňský kraj byli dvě studentky, obě z našeho gymnázia. Z jiných škol v kraji se do celostátního kola nikdo další ze soutěžících neprobojoval. Jako první z kraje postoupila Miroslava Novoveská ze sexty B a z druhé pozice si svými skvělými výsledky v porovnání s ostatními studenty v celé republice zajistila nárok na účast Karolína Lavičková ze 4. A.

Pro studenty byly připraveny velmi náročné úlohy z biochemie, z anorganické i organické a vůbec nejtěžším oříškem byla část, která se týkala fyzikální chemie. Další den je čekalo porovnání sil v praktické části, ve které museli prokázat svoje umění při náročných titracích a ještě složitějších výpočtech výsledků s naměřenými hodnotami.

Obě studentky z Masarykova gymnázia v Plzni se mezi soutěžícími z celé republiky vůbec neztratily. Velikánským překvapením s ohledem na zaměření Masarykova gymnázia je jejich konečné umístění.

Miroslava Novoveská se umístila na 5. místě a Karolína Lavičková skončila na 37. místě. Pro Mirku to je obrovský úspěch, protože ji to opravňuje k postupu do užšího výběru na mezinárodní kolo chemické olympiády.

V prvním kole si vybraní studenti poměřují své znalosti v týdenním teoretickém soustředění, kde absolvují jeden test za druhým. Na základě výsledků se ti nejlepší dostanou do užšího výběru a předvedou své dovednosti v praktické části. I toto klání trvá týden, kdy téměř nevylezou z laboratoře a měří, titrují, opět měří a hlavně počítají výsledky.

Mirka dosáhla svého životního úspěchu, a ačkoli je mladší než ostatní, podařil se jí heroický výkon. Dostala se mezi čtveřici nejlepších, která bude naši republiku reprezentovat na mezinárodní chemické olympiádě v Thajsku.

Mirko, moc, moc gratulujeme a všichni ti budeme držet palce!

Za předmětovou komisi chemie Mgr. Jana Brichtová