Ve čtvrtek 25. května 2017 nás - třídu 1.B - pod vedením paní učitelky Kloudové a pana učitele Cóna nabral objednaný autobus, který nás pak dovezl nejprve na prohlídku do sklárny Nižbor a později ke Koněpruským jeskyním.

Ve sklárně nás provedla zkušená pracovnice, od které jsme se dozvěděli něco o historii a provozu sklárny. Prohlídka byla sice krátká, ale měli jsme možnost sledovat skláře při práci a nahlédnout téměř do všech dílen, takže byla i zajímavá. Celková prohlídka končila v obchodu, který k pozemku patřil a prodával nejen krásné sklenky a ozdoby, ale také skleněné spermie, zdánlivě připomínající pouťové balónky s očima a podivným úsměvem. Nad nimi jsme obzvlášť žasli, ve vzduchu stále visí otázka, zdali si je někdy někdo koupí…

V následujících okamžicích už nás autobus vezl k jeskyním. Během krátkého sestupu ke vchodu do jeskyní jsme se kochali výhledem na lom a kamenné úvaly v okolí. Čekali jsme zrovínka před závorou, která nám bránila k přístupu ke vchodu a kde se vzal, tu se vzal drobný mužík, blížící se k nám pomalou chůzí. Otevřel branku a ještě pomalejší chůzí nás dovedl k masivním dveřím vedoucích do jeskyní. Po pár chvilkách jsme zjistili, že podivný chlapík nejen pomalu chodí, ale ještě pomaleji mluví. Představil nám nejen nádherné podzemní krápníkové jeskyně, ale také umělé figury jejich dávných obyvatel. Seznámili jsme se také s krápníkovým útvarem, o jehož názvu se dosud všichni dohadujeme – Krokodýl a Myška nebo Krokodýl Amyška?

Dalo by se říct, že víc než naučná, to byla exkurze zábavná, ale co na tom? Všichni jsme se bavli a užili si to. A to je to hlavní!

Eliška Rybová, 1. B