V pátek 25. 2. 2022 jela sekunda A a tercie B spolu s učiteli na exkurzi na Vintířovu stezku na Šumavě. Ráno jsme se sešli před školou a kolem 8:00 vyjeli autobusem, směr Dobrá Voda.

Cestu nám tercie pod vedením pana učitele Švarce obohatila o referáty a všichni jsme se tak dozvěděli různé zajímavosti například o životě svatého Vintíře. Když jsme dorazili na místo, navštívili jsme Muzeum Dr. Šimona Adlera a poté i kostel svatého Vintíře, který je zajímavě vybavený skleněnými prvky - například oltář, křížová cesta a oltářní stůl. Tyto prvky jsou záměrně vytvořené celé ze skla v barvě šumavských toků.

Pokračovali jsme pěšky až na Vintířovu skálu, kde jsme se po zamrzlé cestě snažili dostat nahoru. Na vrcholek jsme se dostali jen někteří, ale všichni v pořádku, a tak jsme si mohli vychutnat krásná panoramata Šumavy. Navíc nám krásně svítilo slunce. Dále jsme pokračovali směr Rovina k čekajícímu autobusu, který nás odvezl do Kašperských Hor. V Muzeu Šumavy v Kašperských Horách jsme navštívili dvě nádherné expozice. V přírodovědné části byly různé horniny, křemeny a vycpaná zvířata. Dozvěděli jsme se spoustu informací o návratu zvířat na Šumavu nebo také o tom jak tady sv. Vintíř našel pramen vody. V historické části muzea jsme viděli staré oděvy, sochy a nádherné sklářské výrobky jako různě zdobené vázy, talíře nebo celé sety. Byl zde také malý model sklárny a různé dřevěné figurky. Pak už jsme jeli zpět do Plzně, plní zážitků. Výlet se nám moc líbil!

Žáci sekundy A