Dne 23. března 2023 se třídy sekunda B a prima A s několika lidmi ze sekundy A, paními učitelkami a pány učiteli vypravili do města Kutná Hora.

Sraz byl v 7:15 a odjezd v 7:30 ráno od budovy školy. Cesta autobusem do Kutné Hory trvala přes 2 hodiny. Během ní nám paní průvodkyně vykládala o zajímavostech a historii města a také jsme dostali pracovní listy o Kutné Hoře. Naší první zastávkou byl Chrám svaté Barbory. Zde jsme si poslechli výklad paní průvodkyně o historii chrámu a pořádně si ho prohlédli. Po cestě k Vlašskému dvoru jsme viděli Jezuitskou kolej a Hrádek, ke kterým jsme se dozvěděli pár informací. Ve
Vlašském dvoře jsme si vyslechli povídání pana průvodce a vyrazili si pražské groše. Poslední zastávkou byla Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a Kostel Všech svatých v Sedlci, v jehož podzemní části se nachází kostnice. K oběma nádherným stavbám jsme se dozvěděli různé zajímavosti. Exkurze se všem velice líbila a jsme rádi, že jsme se jí mohli zúčastnit.

Ema Lišková, sekunda B