Dne 19. 4. 2017 se vydala třída 3. A do Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín. A ačkoliv je to těžko uvěřitelné, už cesta na místo srazu skýtá mnohé komplikace. Třeba překvapení v podobě bagru, který se projížděl po tramvajových kolejích místo tramvaje, která je právě k takové jízdě jediná oprávněna. Z důvodu výluk tramvají a jiných problémů se skupinka žáků o pár minut opozdila. Na elitu se však vyplatí si počkat.

V nemocnici nás netrpělivě očekávaly dvě půvabné „průvodkyně“ - jedna z nemocničních sester, druhá učitelka na VOŠ zdravotnické Plzeň. Rozdělili jsme se na dvě skupinky, z nichž jedna byla oprávněna jít se podívat na sál.

Skupina, která nešla na sály, se nejdříve podívala na JIP, kde jsme byli svědky zavádění žilního katetru u velmi starého pacienta. Ke všemu jsme dostali podrobný komentář od staniční sestry. Typické nemocniční prostředí a podrobný popis dané činnosti bohužel způsobil problémy jednomu z výše zmíněných elit. Podobný problém měl na operačním sále i další elitní opozdilec, který na pár vteřin dokonce ztratil vědomí.

Později jsme měli možnost sledovat operaci, kdy se lékaři snažili zprůchodnit ucpanou aortu pacienta, jehož právě přivezla sanitka. Opět nám byl poskytnut podrobný komentář o tom, jak bude celý zákrok probíhat. Přestože jsme byli utvrzováni, že se jedná o zcela běžnou operaci, přišly i komplikace. Tak už to na nemocničním sále bohužel občas chodí.

Druhá skupina se vydala na již zmíněné sály. Všichni si oblékli bílé pláště, vlasy hodili do slušivých čepic, obuli gumové boty, nasadili roušky a pokračovali dále do útrob nemocnice, kde provázela sama vedoucí sestra neurochirurgického oddělení. Všichni tedy měli možnost sledovat operaci mozku a poslouchat zajímavosti o tomto oddělení, například že nejdelší operace zde trvala 24 hodin, což si jen málokdo z nás dokáže představit. Dále jsme směli nahlédnout na sály, kde se právě provádělo odstranění křečových žil, nebo operace tlustého střeva. Dalším skvělým zážitkem byla operace kolenního kloubu, která doslova dostala do kolen nejednoho studenta. Všichni odpadlíci ale byli nakonec vzkříšeni a mohlo se pokračovat.
Po prohlídce sálů jsme měli možnost vidět „zákulisí“ nemocnice v podobě umývárny nástrojů. Podívali jsme se do místností, kde se každý den umyjí stovky a stovky chirurgických pomůcek. Byli jsme poučeni o tom, jak se vše myje, co je důležité dodržovat, čemu je dobré předejít, nahlédli jsme do záznamových knih, kam se musí každá desinfekce a čištění oněch nástrojů zapisovat, prohlédli jsme si speciální „myčky“ apod. To už se naše exkurze chýlila ke konci.

Prohlídka nemocnice se stala určitě hlubokým zážitkem pro nás všechny a lékaři, kteří společně s nemocničními sestrami denně zachraňují životy, si u nás získali obrovský obdiv. Tímto bychom chtěli poděkovat naší paní učitelce biologie, Mgr. Lence Holubové, za tuto zkušenost a samozřejmě celému týmu FN Lochotín. Jsme rádi za tuto neobyčejnou příležitost podívat se, jak to skutečně vypadá.