V pátek 24. června 2022 jsme my, sekunda A společně s třídní učitelkou paní Evou Wagnerovou a německou lektorkou Ute Termath, za zvuku motoru autobusu a hlasité hudby vyjeli na západ k německým hranicím. Čím více jsme se vzdalovali od školy, tím více pršelo. Z malého mrholení se stala průtrž mračen, která neustala, ani když jsme dorazili do cíle. Mraky se vyplakaly, až když jsme vyráželi mezi středověké stavby.

Průvodce nám dělala sympatická Zuzka v dlouhé barevné sukni a šedém tričku. Ukázala nám rostliny i obydlí z dob středověku. Mezi stavby patřil např. dům s pletenými stěnami či dlouhý dům. Dozvěděli jsme se různé zajímavé informace a všechny domy jsme si důkladně prošli. Též jsme se podívali do starého dřevěného hradu s důmyslným vodním příkopem, který stál na vysokém, strmém kopci. Nakonec jsme si ještě prohlédli hostinec z jedenáctého století a také rozestavěný dvorec Karla IV. Poté nás čekal lahodný oběd.

Poobědvali jsme v místní restauraci Brot & Zeit, kde jsme všichni zvládli objednat jídlo a pití v německém jazyce. Po obědě jsme se vyřádili na hřišti před restaurací a byli jsme připraveni na další činnost.

Další a zároveň poslední aktivitou byla lukostřelba a středověké hry. Mezi ně patřilo házení kroužků a středověké šachy. Při této příležitosti se spustil další liják, který neustal, dokud jsme se nedostali do Plzně. 

Do Plzně jsme dorazili kolem půl čtvrté a všichni jsme se rozešli domů, či na zájmové kroužky. 

Anežka Hořáková, sekunda A