Evropský parlament mládeže (EYP) - léto 2021. Mnoho lidí bude patrně nerado vzpomínat na covidový rok 2021. Ne tak naši účastníci akcí Evropského parlamentu mládeže, jelikož některým se podařilo dosáhnout nevyšších met v této organizaci a také obrovského úspěchu na mezinárodním poli EYP.

Školní rok 2020/2021 přinesl mnoho úspěchů našich studentů na té nejvyšší, tedy mezinárodní úrovni. Na začátku školního roku proběhly on-line konference. Na jeho konci, resp. v létě pak proběhlo několik mezinárodních konferencí a zasedání Evropského parlamentu mládeže (EYP). Některé tyto konference bohužel proběhly on-line, což v době letních prázdnin není tolik atraktivní pro studenty, protože musí strávit týden od rána do noci u počítače. Některé konference ovšem proběhly za osobní účasti našich studentů.

Mezinárodní zasedání Evropského parlamentu mládeže je již velmi prestižní a také naprosto výjimečná a jedinečná událost a zároveň obrovský úspěch studentů, kteří na tuto konferenci byli vybráni při svém účinkování v regionálních a národních kolech mezinárodní porotou. Závěry a podněty mezinárodní konference studentů EYP týkající se ožehavých témat, která trápí nejen Evropu, ale celý svět (jako např. ekologie, migrace, tolerance atd.), jsou předkládána jako rezoluce a podněty pro jednání evropským poslancům v Bruselu. Hlasy a návrhy studentů účastnících se mezinárodních konferencí Evropského parlamentu mládeže jsou tedy vyslyšeny a Evropská unie se jimi ve svých jednáních reálně zabývá. Proto jsme rádi, že i naše škola má obrovsky talentované studenty, kteří postoupili na mezinárodní zasedání, a i naše škola svým způsobem „hýbe Evropou“. Během léta 2021 proběhly dvě odložené mezinárodní konference a zasedání Evropského parlamentu mládeže, které byly původně naplánovány na školní rok 2020/2021, do kterých se úspěšně zapojili i naše studentky.

31. 7. - 8. 8. 2021 proběhla mezinárodní konference „Ljubljana 94th International Conference“, které se jako delegátka účastnila i naše studentka Anežka Hurtová, OKA. Anežka se také velmi aktivně podílí na organizaci Evropského parlamentu mládeže, kdy působí jako koordinátorka pro grafický design pro tuto organizaci v České republice a jako člen media týmu se podílela na organizaci „Vantaa National Conference“, která proběhla ve Finsku 29. 6. - 4. 7. 2021.

19.-26. 8. 2021 proběhla mezinárodní konference „Thessaloniki International Conference“, které se jako delegátka účastnila také naše studentka Klára Vísnerová, SPB. I Klára je velmi aktivní při organizaci a akcích Evropského parlamentu mládeže. Je členkou organizačního týmu a již v loňském roce se účastnila jako vedoucí týmu i jako delegátka národních výběrových konferencí: ADVANCE 1st Digital Regional Session of EYP Latvia jako delegátka, Digital Regional Session Pinkefeld Austria jako vedoucí týmu a Digital National Conference Maastricht jako delegátka.

Oběma studentkám děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Monika Babčaníková