Ve dnech 6. -7. 10. 2021 se družstvo ve složení Lenka Heřmanová, Sabina Alena Křížková a Adéla Solfronková - studenty kvinty B – zúčastnilo krajského kola Ekologické olympiády ve Spáleném Poříčí.

První dopoledne bylo věnováno testům, kde studentky prokazovaly teoretické znalosti, odpoledne patřilo praktickým dovednostem. Během tříhodinové vycházky děvčata plnila úkoly týkající se ekosystému les a voda, součásti bylo mimo jiné i poznávání vodních rostlin, hub, plevelů a sov nebo určování příčin poranění stromů. Večer vyplnila velmi zajímavá přenáška o krajinné ekologii. Druhé soutěžní dopoledne patřilo poznávačkám. Odpoledne proběhlo vyhodnocení, děvčata obsadila krásné 7. místo a patří jim velké poděkování. Setkání v rámci ekologické olympiády bylo velmi příjemné a přineslo nám řadu podnětů, nových informací a zážitků. Mgr. Monika Korčáková