V pátek 17. června 2022 navštívili studenti 1. A a 3. A Loosovy interiéry v Bendově ulici v Plzni. Jde o jeden z bytů, které navrhl světoznámý architekt Adolf Loos. Komentovaná prohlídka interiéru byla doplněna hrou ze života Adolfa Loose a jeho třetí ženy Claire, která byla plzeňskou rodačkou.

Hru s názvem Odpolední čaj u Loosů napsala Milena Štráfeldová a  pokusila se v ní přiblížit poslední období života slavného architekta. Studenti se tak mohli seznámit nejen se stylem práce A. Loose, s jeho názory na architekturu, ale také zjistit, jak se žilo v Plzni na počátku 30. let 20. století a jaké osobní radosti a strasti prožívala Loosova manželka Claire. Komentovaná prohlídka bytu, který Loos navrhl v roce 1930 pro Viléma Krause a jeho rodinu, byla také velmi zajímavá a potvrdila Loosův citát, že v jednoduchosti je krása.

Mgr. Andrea Řeháčková