Srdečně  vás zveme na výstavu „Akce Kámen“, jejíž vernisáž se uskuteční na naší škole ve čtvrtek 2. 3. 2023 v 10 h za účasti  autorů Ing. Václavy Jandečkové (scénář) a Michala Kociána (ilustrace), radního pro kulturu KÚ PK Ing. Libora Picka, pana poslance Ing. Josefa Bernarda, vedoucí odboru školství KÚ PK JUDr. Jaroslavy Havlíčkové a pana hejtmana Rudolfa Špotáka, který akci zaštiťuje. Nebude chybět ani naše bývalá studentka Nikola Uhle, která výstavu nejen zprostředkovala, ale zároveň ji téměř celou přeložila do němčiny a angličtiny.

Tato dvojjazyčná výstava vznikla v rámci projektu Společnosti pro výzkum zločinů komunismu za finanční podpory Plzeňského kraje. Upozorňuje na zločinné praktiky komunistického režimu i za našimi hranicemi.

Původcem stále ještě málo známých a kdysi přísně utajovaných akcí „Kámen“ byla Státní bezpečnost, která tyto nezákonnosti páchala v Československu už krátce po únorovém převratu v letech 1948 až 1951. Badatelka Václava Jandečková se snaží šířit povědomí o těchto (ne)promlčených zločinech v nejrůznějších formách - pomocí knih, výstav, přednášek, divadelních představení a tentokrát v komiksu. Akce spočívaly v organizování pastí pro předem vytipované oběti, které byly vyprovokované k útěku z Československa. Vše bylo vymyšleno tak, aby StB mohla vyhlédnuté osoby vyslýchat na falešných německých celnicích v domnělých úřadovnách americké vojenské kontrarozvědky. Oběti stále žijí, viníci však zůstali nepotrestáni.

Více informací o akcích „Kámen“ si můžete přečíst například na Wikipedii.