Dne 29. března 2022 jsme se my, třída 2. A, pod vedením p. uč. Kloudové a Wintrové vydali na exkurzi do největšího českého muzea, toho Národního. Naše cesta zamířila nejprve do expozice „Zázraky evoluce“.

Tato nová přírodovědecká výstava nás provedla vývojem života od jeho mikroskopických počátků, až po ty největší savce, opustili jsme s ní vodu a osídlili souš a nakonec ovládli i vzduch. Každý živočich nám byl představen v jeho přirozeném prostředí společně s doplňujícími informacemi a často i krátkým animovaným filmem. Po náročném zrestaurování zde byla k vidění i chlouba Národního muzea, kostra plejtváka myšoka, dlouhá 22,5 metru.

Tento poutavý příběh evoluce, ale nebyl jedinou výstavou, jež jsme měli možnost si prohlédnout. Ti z nás, kteří měli čas, si následně mohli projít i jiné expozice jako např. „Okna do pravěku“, kde jsme poznali vývoj života od dob prvohor až čtvrtohor, či největší a nejstarší sbírku Národního muzea tzv. „sál minerálů“.

Tato sbírka čítající dohromady přes 100 000 minerálů, ale i meteoritů musela zaujmout snad každého, kdo o ni okem jen zavadil. Stejně tak jako cíl naší výpravy, již zmiňované „Zázraky evoluce“. Tento výlet byl pestrým ozvláštněním výuky biologie a něco, na co bude každý z nás v dobrém vzpomínat.

Za 2. A Lucie Ptáčníková