Dne 15. března 2022 se naše třída kvinta B společně s kvintou A zúčastnila archeologické přednášky na téma Hrady, společnost a architektura ve středověku vedené doktorem Josefem Hložkem ze Západočeské univerzity v Plzni.

Na doktoru Hložkovi bylo vidět, že je do své práce velmi zapálený a že o hradech mnoho ví, člověk by byl i řekl, že zná každý hrad v republice, jelikož nebyla otázka, na kterou by neznal odpověď.

Dozvěděli jsme se mnoho, podle některých z mých přátel bylo naprosto fascinující vysvětlení fungování společnosti a toho, jak vznikla šlechta. Jiným se, ostatně jako mně, líbila část přednášky o roli hradů v politice, která byla mnohem významnější, než jsme čekali. Zajímavé bylo i poukázání na různé typy hradů a jejich příklady v našem okolí.

Až příště na nějaký hrad pojedu, pokusím se na něj dívat očima zapáleného archeologa, přesně takového, jakým je pan doktor Josef Hložek.

I přesto, že přednáška asi nezaujala každého, myslím si, že v nejednom srdci zapálila vášeň pro archeologii.

Matyáš Matta, kvinta B