V prosinci se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

2. 12. - od 14.30 h - Recitační soutěž, uč. 315 - vybraní žáci, prima-kvarta - Mgr. Fleischerová, PaedDr. Hirschová, Mgr. Mervartová

3. 12. - 3. h - Pobavme se o alkoholu, uč. 116 - TA - Mgr. Kloudová

4. 12. - 5.-6. h - Konverzační soutěž Nj (primy, sekundy), uč. 304 - výběr PA, PB, SA, SB - Mgr. Davídková, Mgr. Egrmajerová, Mgr. Míšková

5. 12. - celý den - Republikové finále v atletice, Ostrava - vybraní žáci - Mgr. Pavlíček, Mgr. Šturmová

6. 12. - 3.-4. h - Prevence šikany II, uč. P16 - PB - Mgr. Kloudová

6. 12. - 5.-6. h - Prevence šikany II, uč. P16 - PA - Mgr. Kloudová

6. 12. - 6.-7. h - Dny geografie - Čína, uč. 221 - seminář zeměpisu 3. r. + septimy, KIB - Mgr. Kloudová

9. 12. - 15.30 a 16.30 - Den otevřených dveří z 5. tříd

10. 12. - 15.30 a 16.30 - Den otevřených dveří z 9. tříd

10. 12. - 1.-2. h - OČJ, II. kategorie, uč. 208 - výběr studentů (kvinty-oktávy,1.-4. r.) - Mgr. Kutná

10. 12. - 1.-5. h - Biologická olympiáda, kategorie C, uč. 221, 223 - tercie, kvarty - výběr žáků - Mgr. Kloudová, Mgr. Sýkorová

10. 12. - 3. h - Pobavme se o alkoholu, uč. 118 - TB - Mgr. Kloudová

11. 12. - 2. h - Konverzační soutěž v Aj - kategorie IB – poslech (primy + sekundy) - výběr žáků - Mgr. Čermáková, Mgr. Haasová

11. 12. - 3.-5. h - Konverzační soutěž v Aj - kategorie IB (primy + sekundy) - ústní část - výběr žáků - Mgr. Čermáková, Mgr. Haasová

11. 12. - 1. h - Konverzační soutěž v Aj - kategorie IIB - poslech (tercie + kvarty) - výběr žáků - Mgr. Pytel, Mgr. Boříková

11. 12. - 2.-3. h - Konverzační soutěž v Aj - kategorie IIB (tercie + kvarty) - ústní část - výběr žáků - Mgr. Pytel, Mgr. Boříková

11. 12. - 5. h - Konverzační soutěž v Aj - kategorie III – poslech (kvinty-septimy, 1.-3. roč.) - výběr žáků - Mgr. Babčaníková, Mgr. Jindřichová

11. 12. - 2.-3. h - OČJ, I. kategorie, uč. 208 - výběr žáků (tercie, kvarty) - Mgr. Mervartová

13. 12. - 2.-3. h - Konverzační soutěž v Aj - kategorie III (kvinty-septimy, 1.-3. roč.) - ústní část - výběr žáků - Mgr. Babčaníková, Mgr. Jindřichová

16. 12. - 10.00-12.00 h - Film „Hodinářův učeň“, Cinema City Plaza - primy-tercie - Mgr. Tesař

16. 12. - 10.00-12.00 h - Film „Poslední aristokratka“, Cinema City Plaza - kvarty-oktávy, 1.-4. roč. - Mgr. Tesař

17. 12. - 1.-4. h - Biologická olympiáda, kat. D, uč. 221, 223 - PA, PB, SA, SB - Mgr. Horská, Mgr. Korčáková

17. 12. - celý den - Neviditelná výstava, Muzeum Iluzí, Praha - KIB - Mgr. Komprdová, Mgr. Egrmajerová

17. 12. - od 10.15 h - Plzeňský pivovar - 4. B - Mgr. Sýkorová, Mgr. Brichtová

18. 12. - 1.-2. h - Prevence šikany III, uč. P16 - PB - Mgr. Kloudová

18. 12. - 3.-4. h - Prevence šikany III, uč. P16 - PA - Mgr. Kloudová

18. 12. - od 10.30 h - Ústav termomechaniky AV ČR, Plzeň - 3. B - Mgr. Brichtová

18. 12. - od 14.00 h – Vánočka - volejbalový turnaj, Plzeň, hala Lokomotivy - vybraní vyučující - PK Tv

19. 12. - 1.-4. h (vždy 1 vyuč. h. dle rozpisu) – ADRA - beseda o dobrovolnictví, uč. 221 - 2. A, 2. B., 3. A, 3. B, SXA, SXB, SPA, SPB - Ing. Martínková

20. 12. - Vánoční program - KIB - Mgr. Komprdová

20. 12. - Vánoční besídka - PB - Mgr. Cón

20. 12. - Vánoční program - 3. B - Mgr. Brichtová

20. 12. - Vánoční program - TA - Mgr. Egrmajerová

20. 12. - Vánoční program - KAA - Mgr. Davídková

20. 12. - Vánoční program - 2. A - Mgr. Vachovcová

20. 12. - 8.15-10.15 h, 10.30-12.00 h - Vánoční hrátky na ledě, HC Škoda, Vánoční besídka - 2. B + 1. B - Mgr. Páník, Mgr. Provodová

20. 12. - 13.00-14.00 h - Hokejová exhibice, HC Škoda - výběr žáků a kantorů MG - Mgr. Páník

20. 12. - Vánoční program - 4. B - Mgr. Tesař

20. 12. - Vánoční program, uč. 208 - SXA - Mgr. Kutná

20. 12. - 8.00-9.40 h - Vánoční exkurze, Potravinová banka Plzeň - 2. A - Mgr. Jindřichová, Mgr. Vachovcová

20. 12. - 3.-5. h - Vánoční besídka a trhy - SXB - Mgr. Šedivá, Mgr. Šturmová