V měsíci prosinci se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

1. 12. - 6.-7. h - Bubnování - seminář 2. ročníky - Mgr. Horská

1. 12. - 19.00 h - „Sluha dvou pánů“, Nová scéna, Plzeň - výběr SPB a TB - Mgr. Hájková

1. 12. - 1.-5. h - Biologická olympiáda - kat. C, uč. 221, 223 - tercie a kvarty - Mgr. Šedivá, Mgr. Drahokoupilová

1. 12. - 1.-2. h - OČJ - I. kategorie - tercie-kvarty - Mgr. Mervartová

4. 12. - 1.-2. h - Prevence šikany II, uč. P16 - PA - Mgr. Kloudová

4. 12. - 3.-4. h - Prevence šikany II, uč. P16 - PB - Mgr. Kloudová

4. 12. - 6. h - Dentální hygiena, uč. P03 - TB - Mgr. Šedivá

4. 12. - 2. h - Školní kolo AO - kat. EF, uč. 307 - výběr TA, TB, KAA, KAB - Mgr. Nováková

4. 12. - 4. h - Konverzační soutěž Aj - III. kategorie - poslech - výběr žáků kvint-septim, 1. - 3. ročníky - Mgr. Kajanová

5. 12. - 4. h - Dentální hygiena, uč. 124 - TA - Mgr. Drahokoupilová

5. 12. - 1.-4. h - Techmania Plzeň - SXA, 2. A - Mgr. Nováková, Mgr. Holubová

5. 12. - 1.-3. h - Techmania Plzeň - seminář z matematiky 2. B, SXB - RNDr. Grohmannová

5. 12. - 1.-3. h - Konverzační soutěž Aj - III. kategorie - ústní část - výběr žáků kvint-septim, 1.-3. ročníky - Mgr. Kajanová, Mgr. Čermáková

5. 12. - 5. h - Konverzační soutěž Aj - kategorie II B - poslech - výběr žáků tercií a kvart - Mgr. Babčaníková, Mgr. Kořínková

6. 12. - 4. h - Konverzační soutěž Aj - kategorie II B - ústní část - výběr žáků tercií a kvart - Mgr. Babčaníková, Mgr. Kořínková

7.-8. 12 - celý den - DSD II, uč. 304, 305 - výběr žáků - OStR Iliadis, Mgr. Walterová, Mgr. Skočný

11. 12. - 15.30 h a 16.30 h - Den otevřených dveří pro uchazeče z 5. tříd

11. 12. - 1.-2. h - Prevence šikany III, uč. P16 - PA - Mgr. Kloudová

11. 12. - 3.-4. h - Prevence šikany III, uč. P16 - PB - Mgr. Kloudová

11. 12. - 2. h - Školní kolo AO - kat. CD, uč. 307 - výběr žáků kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku - Mgr. Nováková

11. 12. - 3.-5. h - Divadelní představení „Svině“ - podle románu W. Goldinga, Moving station Plzeň - SPA - Mgr. Kutná, Mgr. Kajanová

12. 12. - 15.30 h a 16.30 h - Den otevřených dveří pro uchazeče z 9. tříd

12. 12. - 1.-5. h. - Školní kolo MO - kat. A - výběr žáků 3. a 4. ročníků, septim a oktáv - RNDr. Grohmannová

12. 12. - 4.-7. h - Techmania Plzeň - SPA - Mgr. Nováková, Mgr. Holubová

12. 12. - 1. h - Konverzační soutěž Aj - kategorie I B - poslech - výběr žáků prim a sekund - Mgr. Eretová, Mgr. Boříková

12. 12. - 3.-4. h - Konverzační soutěž Aj - kategorie I B - ústní část - výběr žáků prim a sekund - Mgr. Eretová, Mgr. Boříková

13. 12. - 3.-7. h. - Techmania Plzeň - 1. B - RNDr. Grohmannová Mgr. Brichtová

14. 12. - celý den - Praha - Vítkov - 4. A - Mgr. Skočný, Mgr. Kutná

14. 12. - celý den - Muzeum F. Kafky Muzeum komunismu, Praha - 4. B - Mgr. Mervartová, PaedDr. Hirschová

14. 12. - 6.-9. h. - Adventní pořad pro Domov sv. Jiří, Plzeň - vybraní žáci - Mgr. Řeháčková

15. 12. - 4.-6. h - Techmania Plzeň - SA - Mgr. Štejrová, Mgr. Koza

18. 12. - 5.-7. h - Pivovar Gambrinus Plzeň - 4. B - Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Kloudová

18. 12. - 2. h - Školní kolo AO - kat. GH, uč. 307 - výběr PA, PB, SA, SB - Mgr. Nováková

19. 12. - 10.00-12.00 hodin - Film „Po strništi bos“, Cinema City, Plaza - celá škola - Mgr. Tesař

20. 12. - celý den – Vánočka - turnaj ve volejbalu, Plzeň – výběry hochů a dívek - Mgr. Provodová, Mgr. Pavlíček, Mgr. Páník

20. 12. - 10.00-11.30 hodin - T. Verecká - „Viral“, Malá scéna - Nové divadlo J. K. Tyla - 2. B - Mgr. Tesař, Mgr. Řeháčková

20. 12. - 1.-5. h - Vánoční turnaj, TJ Slavie Plzeň - tercie-4. ročníky - Mgr. Stoček, Mgr. Myslíková

20. 12. - 3.-5. hod. - Exkurze Vodárna Plzeň - PA - Mgr. Brichtová, Mgr. Drahokoupilová

20. a 21. 12. - 4 x 1 hod. - Beseda o studiu v zahraničí - oktávy a 4. ročníky - Mgr. Egrmajerová

22. 12. - 1.-2. h - Vánoční bruslení, Plzeň - hokejová hala - KAA, KAB - Mgr. Šedivá, Mgr. Puda, Mgr. Páník

22. 12. - 3.-4. h - Vánoční posezení - nižší ročníky primy-kvarty - třídní učitelé

22. 12. - 4.-5. h - Vánoční posezení - vyšší ročníky kvinty-oktávy, 1.-4. ročníky - třídní učitelé