V listopadu se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

4. 11. - celý den - Oblastní kolo turnaje v piškvorkách - vybraní žáci - Mgr. Cón

5. 11. - 2. h - Školní kolo AO - kat. GH, uč. 305, 307 - vybraní žáci PA, PB, SA, SB - Bc. Štumpfová

5. 11. - 3.-4. h - Západočeské muzeum - Archeologie - PB - PaedDr. Hirschová

5. 11. - 3.-4. h - Legální drogy - MP, uč. P16, P03 - KAA, KAB - Mgr. Kloudová

6. 11. - 2. h - Školní kolo AO - kat. EF, uč. 305 - vybraní žáci TA, KAA, KAB - Mgr. Benešová

6. 11. - 4.-5. h - Dospívání, uč. P16 - PA - Mgr. Kloudová

6. 11. - celý den - Exkurze - Drážďany - 3. B celá třída, vybraní žáci z SXB, 2. B - Mgr. Fleischerová, Mgr. Míšková, Mgr.Haasová, Mgr. Egrmajerová

7. 11. - 1. h - Školní kolo AO - kat. EF, uč. 307, 308 - TB - RNDr. Randa

8. 11. - 6. h - Dentální hygiena, uč. 118 - TB - Mgr. Kloudová

11. 11. - 1.-4. h - Jazyková animace Nj pro primy (Tandem) - PA, PB - Mgr. Walterová, Mgr. Hrušková, Mgr. Haasová

11. 11. - celý den - Fond Sidus - charitativní sbírka - vybraní žáci - Mgr. Hájková

12. 11. - 2.–3. h - Ilegální drogy, uč. P16, P03 - KIA, KIB - Mgr. Drahokoupilová

12. 11. - 2. h - Školní kolo AO - kat. CD, uč. 307 - vybraní žáci KIA, KIB, SXA, SXB, 1. A, 1. B - Mgr. Nováková

13. 11. - 4.-5. h - Hvězdárna a planetárium, Plzeň - PA - Mgr. Kloudová, Mgr. Walterová

14. 11. - 2. h - Školní kolo AO - kat. AB, uč. 307 - vybraní žáci SXA, SPA, SPB, OKB, 3. A, 3. B - Mgr. Nováková

14.11. - 2.-5. h - Spalovna Chotíkov - TB - Mgr. Hájková, Mgr. Pavlíček

15. 11. - celý den - Projekt „Stroj času“ - celá škola - Mgr. Tesař

18. 11. - 1.-2. h - Exkurze, Knihovna města Plzně - PA - Mgr. Tesař

18. 11. - 3.-4. h - Prevence šikany I , uč. P16 - PB - Mgr. Kloudová

18. 11. - 5.-6. h - Prevence šikany I , uč. P16 - PA - Mgr. Kloudová

18. 11. - 16.30 h - Třídní aktivy

19. 11. - 1.-2. h - Česká lingvistická olympiáda – školní kolo - vybraní žáci - Mgr. Hájková

20.11. - 2.-3. h - English Cup, uč. 317 - vybraní žáci - Mgr. Čermáková

21.11. - celý den - Dějepisná soutěž gymnázií, Cheb - vybraní žáci - Mgr. Mervartová

22. 11. - celý den - Slavnostní vyhodnocení soutěže TGM, Praha - Magistrát - vybraní žáci SXA, SXB - Mgr. Walterová

22. 11. - 7.40 - 12.00 h - 2. Potravinová sbírka MG, chodba v přízemí - vybraní žáci - Mgr. Jindřichová

27. 11. - 1.-3. h - Nehodou to začíná, Plzeň - Plaza - SXA, SXB, 2. A, 2. B

27. 11. - 3.-4. h - Prevence kouření, uč. P16 - TA - Mgr. Kloudová

27. 11. - od 17 hodin - Literárně hudební pořad studentů MG „Máme glanc“, Masné krámy, Plzeň - vybraní žáci - Mgr. Řeháčková

29. 11. - 5.-6. h - Západočeské muzeum - Archeologie - PA - Mgr. Walterová