V měsíci dubnu se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

3. 4. - 3. h - Literární kvíz, sborovna - výběr žáků vyššího gymnázia - Mgr. Tesař

4. 4. - celý den - Jugend debattiert international, Praha - 3. A, SXA - Šimonová

5. 4. - 1.-2. h - Chemická olympiáda, uč. 127 - výběr žáků septimy a 3. ročníků - Mgr. Machová (1. h), Mgr. Brichtová (2. h)

5. 4. - celý den - Dějepisná soutěž studentů gymnázií, Sušice - výběr žáků - Mgr. Mervartová

5.-6. 4.-2 dny - Exkurze Bi, Che, Z, Liberecký kraj - KAA, KAB - Mgr. Horská, Mgr. Korčáková, Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová

6. 4. - 2.-3. h - Jeden svět pro školy (promítání dokumentu, diskuze), Moving Station - 3. B - Mgr. Boříková, Mgr. Mervartová

7. 4. - celý den - Matematický náboj, Praha - výběr žáků - Mgr. Komprdová, Mgr. Hálová

6.-7. 4. - 2 dny - Komplexní biologická exkurze, Plzeň, Praha - semináře z Bi SPA, SPB, 3. A, 3. B - Mgr. Páník, Mgr. Šedivá

7. 4. - 2.-3. h - Jeden svět pro školy, Moving Station - SA, SB - Mgr. Boříková

11. 4. - 5.-6. h - Chemická olympiáda - praktická část, uč. 127 – uč. 127 - výběr žáků septimy, 3. ročníky - Mgr. Machová

11. 4. – 11.45 h - Písemná maturitní zkouška z Čj - 4. ročníky, oktávy - Mgr. Vastl

12. 4. – 8.00 h - Přijímací zkoušky čtyřleté studium - Mgr. Vastl

12. 4. - celý den - Exkurze do Techmanie, Plzeň - primy - kvarty - Mgr. Komprdová

18. 4. - 11.00-13..00 h - Film „Kniha džunglí“, Cinema City Plaza - primy-kvarty - Mgr. Tesař

18. 4. - 8.00 h - Přijímací zkoušky osmileté studium - Mgr. Vastl

19. 4. - 8.00 h - Přijímací zkoušky čtyřleté studium - Mgr. Vastl

19. 4. - 10.00 h - Fotografování - maturitní ročníky - Mgr. Fencl

19. 4. - celý den - Exkurze Praha - 3. B - Mgr. Provodová, Mgr. Pavlíček

19. 4. celý den - Exkurze do Fakultní nemocnice, Plzeň - 3. A - Mgr. Holubová

20. 4. - 8.00 h - Přijímací zkoušky čtyřleté studium - Mgr. Vastl

20. 4. - 11.00-13.00 h - Film „Masaryk“, Cinema City Plaza - kvinty-septimy, 1.-3. ročníky - Mgr. Tesař

20. 4. - po 2. vyuč. hodině - Juniorský maraton, Plzeň - výběr žáků - Mgr. Provodová

21. 4. - celý den - Krajské kolo soutěže Prezintiáda - Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. - výběr žáků - Ing. Martínková

24. 4. - 16.30 h - Třídní aktivy

25. 4. - 10.00-14.00 h - Exkurze CCP Fontána - Plzeň - SPsy 2 - Mgr. Hájková

26. 4. - celý den - Rozkvetlá škola - MG - všichni zájemci - předmětová komise biologie - více zde

26. 4. - 4. h - SHŠ - Vikingové - tělocvična MG - SA, SB, KIA, KIB - PaedDr. Hirschová

27.-28. 4. - 2 dny - Jugend debattiert international - Praha - 3. A, SXA - Iliadis

28. 4. - 3. h - Vydávání vysvědčení - maturitní ročníky