V měsíci červnu se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

1. 6. - celý den - Hornické muzeum Příbram - 2. A - Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová

1. 6. - celý den- Literárně-historická exkurze, zámek Chyše - 2. B - Mgr.Řeháčková, Mgr. Mervartová

1. 6. - po 2. vyuč. h - Exkurze arboretum Sofronka, Plzeň - PA - Mgr. Machová, Mgr. Nováková

2. 6. - celý den - Koněpruské jeskyně, Beroun - KIA - Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Holubová

2. 6. - celý den - ZOO - Praha - TB - Mgr. Šedivá, Mgr. Kloudová

30. 5. - 2. 6. - 4 dny - Výměnný pobyt Straubing (SRN) - 15 žáků  SA, SB - Mgr. Davídková, Mgr. Egrmajerová

3. 6. - celý den - Cambridge Exam - FCE - Written Exam, Plzeň (British Council Prah - 12 žáků SPB, 3. A, 3. B - PhDr. Tolletová

5. 6. - celý den - Interaktivní program na FAV ZČU, Plzeň - SA - Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Holubová

7. 6. - celý den - Exkurze, Karlovy Vary - SXB, seminář, kroužek CH - Mgr. Brichtová, Mgr. Holubová

8. 6. - celý den - Jugend debattiert international, Praha - výběr žáků - paní Šimonová

8. 6. - celý den - Exkurze, Praha - 1. B - Mgr. Tesař, Mgr. Cón

5.-9. 6. - týden - Sportovní kurz septim a třetích ročníků, Nový Řadov - SPA, SPB, 3. A, 3. B - Mgr. Páník

14. 6. - 17.30 h - Slavnostní pořad studentů MG, Masné krámy, Plzeň - vybraní žáci - Mgr. Řeháčková, paní Chaloupková, Mgr. Puda, Mgr. Zichová

15. 6. - po 2. vyuč. h - Exkurze arboretum Sofronka, Plzeň - PB - Mgr. Machová, Mgr. Benešová

19.-20. 6. - 2 dny - Exurze Hvězdárna Rokycany + výlet - KAA - Mgr. Komprdová, Mgr. Čermáková

19.-21. 6. - 3 dny - MČR družstev v šachu, Zlín - 6 žáků - Mgr. Eretová

21. 6. - celý den - Finále soutěže „Co víš o energetice?“, České Budějovice - KAB: Čekan, Krůs, Kučera - Mgr. Nováková

22. 6. - Malá CHO, uč. 125 - výběr SA, SB - Mgr. Brichtová, Mgr. Drahokoupilová

22.-23. 6. - 2 dny - Exkurze severní Čechy - KIA + KIB - Mgr. Štejrová, Mgr. Babčaníková

22. 6. - 5. vyuč. h. - Z Malty na Britské ostrovy (vzdělávací program), náměstí Republiky 12, Plzeň - SA - Mgr. Boříková

23. 6. - celý den - Dějepisná exkurze Praha - Příběh Pražského hradu - SA - Mgr. Boříková

26. 6. - 1.-4. h - Exkurze laboratoře FAV, Plzeň - seminář CH - Mgr. Brichtová

26. 6. - 1.-3. h - Předávání učebnic - primy-kvarty

27. 6. - po 2. vyuč. h - Exkurze: Synagoga, kostel sv. Anny, kostel sv. Bartoloměje, Plzeň - SA - Mgr. Boříková, Mgr. Hájková

27.-28. 6. - 2 dny - Exurze Hvězdárna Rokycany + výlet - KAB - Mgr. Nováková, Mgr. Korčáková

17.-28. 6. - 12 dnů - Poznávací zájezd Irsko - výběr žáků - Mgr. Fencl, Mgr. Kloudová, Mgr. Vachovcová

28. 6. - 8.00-9.40 h - Burza učebnic - kvarty-oktávy, 1.-4. ročníky

29. 6. - 11.00-13.15 h - Film „Kráska a zvíře“, Cinema City, Plaza - primy-tercie - Mgr. Tesař

29. 6. - 11.00-13.15 h - Film „Zlodějka knih“, Cinema City, Plaza - kvarty-septimy, 1.-3. ročníky - Mgr. Tesař

29. 6. - 1.-3. h - Den chemie, uč. 125 + 127 - výběr žáků - předmětová komise CH

29. 6. - 1.-3. h - Úklid učeben

30. 6. - 1. h - Předávání vysvědčení a hodnocení školního roku


23. 6. - Školní výlet - Plzeň a okolí - PA - Mgr. Davídková
27. 6. - Školní výlet - Plzeň a okolí - PB - Mgr. Benešová
28. 6.  - Školní výlet - Plzeň a okolí - SA - Mgr. Boříková
23. 6.  - Školní výlet - Plzeň a okolí - SB - Mgr. Komprdová
23. 6. - Školní výlet - Plzeň a okolí - TA - Mgr. Puda
16. 6. - Školní výlet - Plzeň a okolí - TB - Mgr. Šedivá, Mgr. Páník
23. 6. - Školní výlet - Plzeň a okolí - SXB - Mgr. Hájková, Mgr. Machová
27. 6. - Školní výlet - Plzeň a okolí - 1. A - Mgr. Horská, Mgr. Skočný
16. 6. - Školní výlet - Plzeň - 1. B - Mgr. Tesař, Mgr. Cón
16. 6. - Školní výlet - Plzeň a okolí - 2. A - Mgr. Eretová