Na adaptační kurz jsme se vydali hned první školní den 1. září. Předtím nás samozřejmě čekalo testování na covid a asi po hodině jsme nasedli do přistavených autobusů a vyrazili směrem Jesenice u Rakovníka.

Počasí bylo příjemné po celou dobu našeho pobytu v kempu, ani jednou nezapršelo. Součástí kurzu byly seznamovací soutěže, při kterých jsme mohli lépe poznat své nové spolužáky i třídní učitele. Obavu jsme měli z noční topografie, při níž jsme otestovali svoji odvahu. Dalším zážitkem se pro mnohé z nás stala i střelba ze vzduchovky a malorážky v místní střelnici. Poslední večer nás čekal táborák s opékáním buřtů, ale také “recitační soutěž”, jež spočívala v přednesu básní. Svá literární díla jsme vytvářeli na daná slova, např. vercajk, prošustrovat, moucha, vyfikundace. Mnozí z nás se pokusili o originální ztvárnění, důležité bylo to, že jsme se všichni skvěle bavili. Poslední den dopoledne jsme se sešli u ohniště a každý sám za sebe zhodnotil celý kurz, následovala přednáška o první pomoci, oběd a po nezbytném úklidu chatek i rozloučení s Jesenicí a odjezd do Plzně.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci adaptačního kurzu podíleli. Kromě fotek nám zůstanou i milé vzpomínky na to, jak jsme se seznamovali a jak začal náš školní rok 2021/2022.

Třídy 1. A a 1. B