12.jpg
Prezenční část AO kategorie AB

Ve čtvrtek 17. ledna 2019 proběhne prezenční část krajského kola kategorie AB 1. - 3. vyuč. h. v učebně č. 125. Nejdůležitější body:
- časový limit je 150 minut
- každá úloha se řeší na samostatný list (kalkulačku s sebou)
- po skončení vyberu vedle dvou úloh prezenční části (úlohy E a F) i vypracované řešení domácí části (úlohy B, C a D)!!!

Mgr. Vlasta Nováková

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Termíny kurzů jsou následující: 6. 2., 13. 2., 20. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4. a 10. 4. 2019.
Cena každého kurzu (Čj nebo M) je 500 Kč. Kurzovné se bude platit 6. 2. 2019 od 14.00 h.
Více informací zde.

Přihlášku si můžete stáhnout zdePřihlášku odevzdejte nejpozději v pondělí 21. ledna 2019 - ve vrátnici nebo sekretariátu školy nebo ji včas zašlete poštou nebo ji můžete naskenovanou poslat na adresu .