10.jpg
Informace o náhradním termínu přijímacích zkoušek 2021

Náhradní termíny:
2. června 2021 (pro PRVNÍ termíny čtyřletého i osmiletého studia)
3. června 2021 (pro DRUHÉ termíny čtyřletého i osmiletého studia)

Pozvánka přijde v týdnu od 24. 5. 2021 na mailové adresy zákonných zástupců. 

Rozmístění tříd od 17. 5. 2021 (prima-kvarta)
Prima A - P22 (P25)
Prima B - P16 (S20)
Sekunda A - P03 (P10)
Sekunda B - P07 (P06) 
                                Tercie A - 212 (208)
Tercie B - 214 (213)
Kvarta A - 220 (221)
Kvarta B - 124 (125) 

První učebna je vždy považována za “kmenovou“.
Učí se podle klasických rozvrhů včetně seminářů. Každá třída má k dispozici 2 učebny (pro cizí jazyky), nestěhuje se (pouze na laboratoře a IVT) a nevyužívá šaten.
V pondělí přijdou všichni studenti nejpozději v 7.30 h a budou otestováni vyučujícími z 1. vyučovací hodiny.

Sdělení MŠMT k přijímacím zkouškám (ze dne 8. 5. 2021)

Opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám - důležitá informace k náhradním termínům a zápisovým lístkům - více zde.

Učebny určené pro jednotlivé třídy (od pátku 7. 5. 2021)

Prima A, B - P22, P25
Sekunda A, B - P16, S 20
Tercie A, B - P03, P10
Kvarta A, B - P07, P06

Sekundární třídy jsou určené pro půlené hodiny - Mcv, Čjcv, Vv, Hv, cizí jazyky.
Informatika a laboratoře se učí ve svých odborných učebnách.
Klasické rozvrhy jsou platné včetně seminářů.

Prezenční výuka od pondělí 3. 5. 2021 - začínají třídy B

1. Speciální rozvrh je platný pouze od pondělí 3. 5. do čtvrtka 6. 5. 2021, poté od pátku platí standardní rozvrh z počátku školního roku.
2. Škola bude pro prezenční výuku otevřena mezi 8:40 a 8:55 hod. Naprostou nutností bude respirátor nebo chirurgická rouška zakrývající dýchací cesty a desinfekce rukou v prostoru u vrátnice, a poté pokaždé, pokud student opustí učebnu za účelem návštěvy toalety - ve třídách umístěna desinfekční mýdla a jiné ochranné pomůcky.
3. Studenti ve škole nevstupují do šaten, nýbrž přímo do přidělené třídy: PB - P22, SB - P16, TB - P03, KAB - P07. Svršky si odloží ve třídě, příp. se přezují.
4. (Samo)testování v pondělí a ve čtvrtek proběhne ve třídách za dohledu určených pedagogů a bez jejich asistence. Dbejte prosím pokynů dohledu a sledujte předem instruktážní video (https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 a https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20).
5. Hodiny cizích jazyků ani jiných předmětů se nedělí, studenti absolvují celé vyučování v přidělené třídě.
6. Toalety navštěvují studenti kdykoli, tedy i během hodin, vždy však při zachování systému 4 R. Během hodin se bude hojně větrat, doporučuje se tedy přiměřené oblečení, taktéž budou hodiny přerušovány pauzami na odpočinek.
7. Konzumace jídla je povolena pouze v učebnách z důvodů zachování homogenních skupin. Studenti v žádném případě neopouštějí své patro (přízemí), v dalších patrech probíhají přijímací zkoušky, sdružování během pauz na chodbě přízemí se nedoporučuje!
8. Na oběd odchází třídy společně pod dohledem pedagoga, oběd začíná dle přiděleného času a v jedné z prázdných učeben. Ve frontě na oběd nutno dodržovat rozestupy a při vstupu do jídelny si desinfikovat ruce. Studenti, kteří nepůjdou na oběd, opustí budovu školy neprodleně s koncem vyučování, stejně jako ti, kteří se právě naobědvali.
9. Pedagogové upozorněni na nemožnost přetěžování studentů testy v jednotlivé dny po návratu k prezenční výuce - potřeba komunikace mezi studenty a učiteli.
10. Online objednávky obědů od úterý 27. 4. 2021.

Děkujeme, že dodržujete stanovená pravidla.

Informace pro maturitní ročníky - maturita 2021

Aktuální verze informací k maturitní zkoušce - došlo k posunu konání didaktických testů. Řádný termín konání didaktických testů:

Pondělí 24. května 2021 - matematika, anglický jazyk
Úterý 25. května 2021 - český jazyk a literatura
Středa 26. května 2021 - matematika rozšiřující, francouzský jazyk, německý jazyk

Profilová část maturitní zkoušky se bude konat 1.-8. června 2021.

Více čtěte zde.

Úřední hodiny

Z důvodu epidemické situace jsou úřední hodiny na ředitelství školy do odvolání zrušeny
V naléhavých případech pište na email sekretářky ředitelky školy: , případně volejte na telefon 377 270 874 v pracovní dny od 8 do 12 h.